เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ xoslotz

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้จะเป็นแนวทางในการใช้บริการของ xoslotzซึ่งทุกผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ข้อตกลงโดยทั่วไป

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ตั้งเพื่อกำหนดข้อกฎระเบียบและวิธีการในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ xoslotz (“เว็บไซต์”) รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงานของ xoslotzผ่านทุกช่องทางการสื่อสารที่มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกมและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
 2. ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ xoslotzและเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินงานของ xoslotzรวมถึงการใช้งานผ่านทางโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, มือถือ, และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ จะถือว่าได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมด
 3. เพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุณควรจะทำความเข้าใจและทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ควรหยุดการใช้บริการทันที
 4. การกด “ยอมรับ” ณ หน้าเว็บไซต์ของ xoslotzถือเป็นการยืนยันว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต่อไป
 5. xoslotzสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฏระเบียบและข้อตกลงต่างๆ กับผู้เล่นได้เมื่อใดก็ตาม และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าผู้เล่นไม่ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ควรหยุดการใช้บริการและปิดบัญชีทันที หากยังใช้งานต่อ ถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
 6. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ xoslotz
 7. หากมีข้อแตกต่างระหว่างกฏระเบียบนี้ กับกฏของเกมส่วนใดส่วนหนึ่ง กฏของเกมนั้นจะได้รับความสำคัญเหนือกฏระเบียบนี้ ในส่วนที่ไม่ถูกกำหนดโดยกฏของเกม ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ยังคงใช้บังคับ
 8. คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด และเข้าใจว่าเราอาจทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
 9. การแก้ไขหรือปรับปรุงใด ๆ บนเว็บไซต์ xoslotz.com จะมีผลทันที ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความเข้าใจต่อข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด รวมถึงกฏในเกมเฉพาะ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหมายเลขเวอร์ชันและวันที่แจ้ง แต่ในกรณีที่มีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและให้สรุปการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่สำคัญ
 10. กฎ, การดูแลบัญชี, นโยบายความเป็นส่วนตัว, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จาก xoslotzมีอยู่ในลิงก์บนเว็บไซต์และจะทำงานร่วมกับเงื่อนไขและข้อตกลงของเรา
 11. “เกมของ xoslotz” หมายถึงเกมคาสิโน และเกมอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเว็บไซต์ของเรา และเราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเกมที่มีบนเว็บไซต์
 12. เงื่อนไขนี้มีเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ แต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษถือเป็นหลัก หากมีข้อขัดแย้ง เราจะยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 13. หากคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี xoslotzอาจระงับหรือปิดบัญชีของคุณ โดยเราอาจหักค่าธรรมเนียม 10% (ขั้นต่ำ 30 ดอลล่าร์) สำหรับบัญชีที่ไม่ใช้งานxoslotz

เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกของท่าน

ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเปิดบัญชีสมาชิก:

 1. เพื่อการเข้าร่วมเกมและการใช้เงินจริงที่ xoslotz, คุณจำเป็นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อมีสิทธิ์สมัครบัญชี (“บัญชีผู้เล่น”) ที่ xoslotzซึ่งรวมถึงการฝากเงินเข้าบัญชีด้วย
 2. ทางเรามีการตรวจสอบบัญชีผู้เล่นเป็นประจำ และหากพบว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศใด บัญชีของคุณจะถูกปิดทันทีเมื่อไม่ได้เล่นอยู่ในประเทศที่อนุญาต การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อข้อตกลงของเรา
 3. xoslotzสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการชำระเงิน ที่จะทำหน้าที่รับและจ่ายเงินเป็นแทน
 4. ผู้เล่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่สามารถวางเดิมพันได้ ตามข้อกำหนดของใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโน
 5. คุณสามารถเปิดบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นที่เว็บไซต์นี้ หากพบว่าคุณเปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีของคุณทั้งหมดอาจถูกระงับหรือถูกปิด
 6. หากท่านเกิดมีบัญชีที่มีชื่อต่างกันมากกว่าหนึ่งบัญชี กรุณาแจ้งทาง xoslotzทันที
 7. การสมัครสมาชิกเริ่มต้นจากการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งให้ xoslotzผ่านระบบออนไลน์ โดย star919 สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้สมาชิก
 8. ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ท่านกรอกต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยท่านต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวกับทาง xoslotzท่านอาจถูกขอเอกสารประกอบ และบัญชีของท่านอาจถูกระงับหากไม่ส่งเอกสารหรือเอกสารพบว่าเป็นเท็จ
 9. คุณจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อลงทะเบียน โดยควรรักษาเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น xoslotzไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของคุณถูกเปิดเผย
 10. ท่านไม่สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีสมาชิกหรือรับเงินเข้าบัญชีสมาชิกจากบัญชีของผู้อื่นได้

การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิก

 

 1. ท่านจะสามารถเล่นเกมได้เมื่อมีเงินเพียงพอในบัญชี และทาง xoslotzไม่อนุญาตให้มีการเล่นเกมโดยการให้เครดิตก่อนยกเว้นการแจกเป็นรางวัล
 2. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝากเงิน คุณสามารถดูได้ที่ “บัญชีส่วนตัว” และ “เงินฝาก” บนเว็บไซต์ วิธีการฝากเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ
 3. บางวิธีในการฝากเงินอาจมีค่าธรรมเนียม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปัจจุบัน 
 4. การฝากเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตจะได้รับการประมวลผลเมื่อ xoslotzได้รับอนุญาตและรหัสยืนยัน หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ การฝากเงินจะไม่สำเร็จ
 5. เมื่อมีการฝากเงิน xoslotzมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม
 6. ทาง xoslotzไม่ให้บริการสินเชื่อในการใช้งาน
 7. ยอดเงินที่เหลือในบัญชีสมาชิกของคุณจะไม่ถูกคิดดอกเบี้ย

การบริหารจัดการด้านบัญชี

 1. xoslotzจัดการระบบบัญชีสมาชิกของคุณ โดยคำนวณเงินที่คุณลงเดิมพัน หรือเสนอให้ลงเดิมพัน ซึ่งจะแทนด้วย(“เงินในระบบ”) และ ตรวจสอบ (“เงินที่สามารถเดิมพันได้”) พร้อมจัดการเรื่องการเดิมพันทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมเกมกับสมาชิกอื่น
 2. เงินในบัญชีสมาชิกของคุณที่ยังไม่ถูกใช้เป็นเงินเดิมพันจะแทนด้วย “เงินที่สามารถเดิมพันได้” และคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเดิมพันในเกมหนึ่ง ๆ
 3. xoslotzจะตรวจสอบบัญชี (“เงินในระบบ”) และ (“เงินที่สามารถเดิมพันได้”) ตามเงื่อนไขและข้อตกลง และจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
 4. xoslotzจะดำเนินการตามนโยบายของตน และโดยทั่วไปจะใช้กำไรเพื่อชดเชยส่วนที่คุณขาดทุน
 5. เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก จะมีการเก็บเงินไว้ในบัญชีของคุณ จนกระทั่งคุณใช้งินนั้นเป็นเงินเดิมพัน หรือรับเดิมพันจากเว็บไซต์ star919 ระบบจะเก็บเงินนี้ไว้จนกระทั่งคุณลงเดิมพันและรับผลการเดิมพัน
 6. เมื่อคุณลงเดิมพันบนเว็บไซต์ xoslotzจะเก็บเงินนี้ไว้จนกระทั่งประกาศผลผู้ชนะ ระหว่างเวลานี้ เงินเดิมพันของคุณไม่สามารถยกเลิกหรือถอนได้ ภายใต้การจัดการของ xoslotz

การดำเนินการเกี่ยวกับรางวัล

 1. เมื่อท่านได้รับผลจากเกมที่เข้าร่วม xoslotzจะตรวจสอบและยืนยันผลกิจกรรมดังกล่าว เมื่อยืนยันแล้ว ทุกผลชนะจะถูกรวมและบันทึกเข้าบัญชีสมาชิกของท่าน
 2. หาก xoslotzทำการโอนเครดิตเข้าบัญชีของท่านโดยไม่ตรงตามผลการเล่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ เงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นของ star919 และจะถูกนำออกจากบัญชีของท่าน ถ้าท่านได้ถอนเงินดังกล่าวก่อนที่ความผิดพลาดจะถูกตรวจสอบ ท่านจะต้องคืนเงินดังกล่าวแก่ star919 และท่านสมาชิกจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดผ่านทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด

การดำเนินการเกี่ยวกับการถอนเงินจากบัญชีของคุณ

 1. คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณที่ xoslotzตามจำนวน“เงินที่สามารถนำไปเดิมพัน” โดยการดำเนินการผ่านเว็บไซต์ xoslotzและให้ข้อมูลการถอนเงินที่ชัดเจน
 2. หากต้องการถอนเงินทั้งหมดจากบัญชี คุณจะต้องยกเลิกรายการเดิมพันที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดในบัญชีของคุณ
 3. การถอนเงินจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์เท่านั้น และ xoslotzจะไม่รับการถอนเงินผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ ทั้งนี้พนักงานของ xoslotzไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามกระบวนการนี้
 4. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ไม่เกิน 5,000 USD หากต้องการถอนเงินเกินจำนวนนี้ จะต้องได้รับอนุญาตและยินยอมจากทาง xoslotz
 5. xoslotzมีวิธีการถอนเงินหลายแบบ และอาจมีค่าธรรมเนียมตามวิธีการถอนที่คุณเลือก ท่านสามารถดูรายละเอียดและค่าธรรมเนียมของการถอนเงินได้ในหัวข้อ “บัญชีส่วนตัวของฉัน” และ “การถอนเงิน” นอกจากนี้, ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง.

การยกเลิกบัญชีสมาชิก

 1. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณในเวลาใดก็ได้ และ xoslotzจะคืนเงินที่คงเหลือในบัญชีของคุณ โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงิน ก่อนการยกเลิกบัญชี คุณต้องยกเลิกการเดิมพันที่ยังคงอยู่ในระบบ
 2. วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางเรา
 3. xoslotzมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณ และจะคืนเงินในส่วนของ “เงินที่สามารถใช้เดิมพัน” และค่าธรรมเนียมการถอนเงินอาจถูกหักลบ ทาง xoslotzมีสิทธิ์ตัดสินใจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 1 ปี ยอดเงินคงเหลือจะถูกนำออกจากบัญชีของคุณ หลังจากที่ทางเราได้แจ้งผ่านอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้
 5. xoslotzมีสิทธิ์ยกเลิกหรือเก็บรักษาโบนัสที่ไม่ได้ถูกใช้งานภายใน 6 เดือน นับจากวันที่แจก
 6. หากคุณใช้โบนัสเล่นเกมที่ไม่รับสิทธิ์จากโบนัสนั้น ทาง xoslotzมีสิทธิ์ปฏิเสธการถอนเงิน, ยกเลิกโบนัสและรางวัล และระงับบัญชีของคุณ หากพบการกระทำที่ผิดกฎข้อนี้